Sıfır Noktası

Sıfır noktasından bakabilmek / sıfır noktasında kalmak: Varlığın yüceliğini bilip, herşeyin, her olayın bir düzen, bir ahenk içinde olduğunu bilmek. Madde aleminde istek, arzu ya da karşılaştığınız engellerde ne olumlu ne de olumsuz düşünce formu oluşturmamak, akışına güvenmek. Varlığının sesini dinleyip, gerçekte seni geliştirecek olan deneyimi yaşamak.