Bilginin Titreşimi

Bilgi dediğin enerji her zaman kesintisiz olarak size tesir etmekte, fakat sizin algılayabilmeniz için aynı titreşimde olmanız gerekmektedir. Yaşadığınız deneyimlerden edindiğiniz bilginin titreşimi sizin o anki algınıza göredir. Algınız arttıkça o anda aldığınız bilgiyi daha kapsamlı, daha detaylı anlarsınız.

Yani bir deneyimden edindiğiniz bilgi, o bilginin tamamını kavradığınız anlamına gelmez. Algınız arttıkça bilginin sizin üzerinizdeki tesiri gitgide artar. O zaman anlaşılması gereken şudur ki madde aleminde yaşadığınız deneyimler birbirinden farklı gözükse de aslında yaydığı enerji birbirinden bağımsız değildir, aynıdır.

Titreşiminiz bilgi enerjisiyle ne kadar uyumlanırsa, daha önce yaşadığınız deneyimden aldığınız bilginin tesirini gerçek anlamda anlamaya başlarsınız ve o zaman o deneyimi neden yaşamanız gerektiğini daha iyi anlarsınız.

Gerçek aşkın peşinden gitmek >